Pravila privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI

PRILIKOM KREIRANJA NARUDŽBI PRIKUPLJAJU SE PODACI O KORISNICIMA. PODACI PRIKUPLJENI OVIM PUTEM (E-MAIL ADRESE, BROJEVI TELEFONA) ISKLJUČIVO ĆE BITI KORIŠTENI ZA KONTAKTIRANJE S KORISNICIMA I NI POD KOJIM USLOVIMA NEĆE BITI DATI NA KORIŠTENJE TREĆOJ STRANI. ODGOVORNOST ZA TAČNOST INFORMACIJA O LIČNIM PODACIMA SNOSE KORISNICI STRANICE.